Infruset

Ur: Nya dikter (1894)    Årskurs: Gymnasium    Tema: Ensamhet, Vinter och jul, Ångest

Skarp som nordanstormen, 
allas kamp mot alla 
kyler genom märgen 
och gör hjärtan kalla.

Det som lövomrankat 
lyste varmt i solen 
liknar snart en boning 
på en ö vid polen.

Men ännu där inne 
milda känslor bygga, 
sitta där och sörja, 
lutande och skygga.

Stundom de med möda 
kylans fjättrar skaka, 
vilja ut, men stappla 
frysande tillbaka.

Kampens bistra frostvind 
isar allt det varma, 
alltför kallt är livet 
för de veka arma.

Längre lider vintern, 
kortare blir dagen, 
mörkare blir mörkret, 
blekare bli dragen.

Tills de milda känslor 
alla ligga döde 
i sitt hem vid polen 
tigande och öde.

Om en fångstman kommer 
vindvräkt över haven, 
mötes han av ingen 
i den tysta graven. 

Stilfigurer i dikten

Dikter är mångtydiga och meningstäta och det hänger ihop med att de är uppbyggda kring symboler och bilder som både utvidgar betydelsen och förvandlar den så att ny mening skapas. Utöver symboler är liknelser och metaforer vanliga i dikter. I Frödings dikt ”Infruset” är nordanvinden och kylan en metafor för den känslokalla tillvaron: ” [– – –] Kampens bistra frostvind/isar allt det varma,/ alltför kallt är livet/för de veka arma.[– – –]” Exempel på liknelse är när Henry Parland skriver följande: ”Om dagen sover biograferna som krokodiler i solen vid gatornas stränder” i del X ur ”Influensa”.

Dikten har tonsatts.

Hitta vinter och kyla i dikten

1 Läs dikten långsamt tillsammans

2 Iakttag hur den annalkande vintern med sin yttre kyla tränger in i människornas inre. Notera exempel på detta i texten!

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny