Mordet i Vindfallsängen

Ur: Nya dikter (1894)    Årskurs: Gymnasium    Tema: Fattigsverige, Kärlek, Olycklig kärlek

Jan Persson i Bo hade översta makten
och styrde och ställde
som kung i sitt välde
och kallades »Bulten» av folket i trakten.
 
Och Bulten i Bo var i friaretagen,
en änkeman var han
och guldkedja bar han,
som lyste  skinande grant över magen.
 
Han kom till en dans bort i Vindfallsängen
 med gubbarne söp han
och jäntorna nöp han
kärvänligt i sidan vid förbisvängen.
 

Och jäntorna bligade kärligt åt Bulten
– hans gods äro stora
– att sitta som mora
i Bo är väl bättre än svälta i hulten.

Och nog är det sant, att han sugit och pinat,
procentat och pantat,
och nog är det sant, att
allt välstånd i socknen för hans skull förtvinat.

Och nog är det sant, att Nils Nilsson i Vallen
blev jäktad och svulten
från gården af Bulten ;
nu går han kring socknen, försupen, förfallen.

Men Bulten i Bo, han var herren för dagen,
han gick där och pöste,
och brännvinet öste
han dåsig och nöjd i den svällande magen.

Och jäntan, som förr var Nils Nilssons jänta,
den tog han om hakan,
och blek som ett lakan
hon drömde om arv, som mor Bult har att vänta.

Men Bulten var ej den, som lätt lät sig fånga,
han visste att välja
och köpa och sälja,
det var ingen nöd, ty det fanns ju så många.

Och sist satt han däst och höll jäntor om liven
med ruset i skallen.
– Nils Nilsson i Vallen
stod drucken bakom dem med handen på kniven.

Han tog honom hårdhänt och vilt över nacken,
han slog och han spände
och kniven han rände
i bröstet på Bulten, som tungt föll i backen.

»Ja, ligg där och glo med ditt giriga tryne,
ja, ligg där och glo, du,
du, Bulten i Bo, du,
det är allt Nils Nilsson, du ser ej i syne!»

Han gav honom ännu ett hugg genom strupen,
han gick genom hopen,
»tag fast!» hördes ropen
från skocken av jäntor, i vråarna krupen.

Till kanten av råken hans steg hade spårats,
det var som man tänkt sig,
att Nils hade dränkt sig;
de funno hans lik i en vik, när det vårats.

Han jordades tyst, som han borde och skulle,
men inga, som hasta
förbi, vilja kasta,
som seden det kräver, en sten på hans kulle.

Ty många ha tyckt, det var rätt, det som gjordes,
det säges och menas
att den skall ej stenas,
som gjort vad de önskat, men själva ej tordes.

 

Skriv

Överförandet av en dikt till en annan genre, exempelvis drama, novell eller tidningsnotis, blir en tolkningsprocess, som att gå i dialog med dikten. Skriv om dikten till en annan genre.

Här kommer ett förslag att skriva sig in i dikten, samtidigt som du tränar både olika genrer och att berätta ur olika perspektiv.

1 Före läsning av dikten, läs följande historia:

Nu ska jag berätta om ett triangeldrama som ledde till ett mord. Nils Nilsson i Vallen hade tvingats lämna ifrån sig sin gård som betalning för en skuld till den rike änkemannen Jan Persson, även kallad Bulten. Denna hade blivit rik genom skumma affärer och lurat av sina grannar en hel del pengar.

En kväll var det dans i Vindfallsängen. Bulten var där och han söp med männen och flirtade med flickorna, bland andra med Nils Nilssons före detta fästmö. Hon flirtade tillbaka eftersom hon gärna skulle vilja bli en rik bondmora. Den berusade Nils blev då så arg när han såg dem tillsammans att han tog fram sin kniv och med två hugg, ett i bröstet och ett i strupen, dödade han Bulten. Därefter gick Nils ut på isen och dränkte sig. Man hittade liket senare på våren.

De flesta i bygden tyckte trots allt att Nils gjorde rätt. Man menade att han gjorde det som alla velat göra men som ingen vågat.

2 Sätt dig tillsammans med cirka fyra andra elever. Välj ett av de två alternativen. Väljer ni det första alternativet får ni en av nedanstående uppgifter. Väljer ni det andra alternativet fördelar ni de fem olika uppgifterna sinsemellan i gruppen. Uppgiften är att skriva om mordet i Vindfallsängen i olika genrer och i olika perspektiv:

  1.  En journalist på en kvällstidning skriver en nyhetsartikel om mordet.

  2.  Nils fästmö skriver dagbok senare på mordkvällen.

  3.  Polisen som kallats till platsen skriver sin rapport.

  4.  Ett ögonvittne berättar om händelsen. Välj en berättarsituation, i handelsboden nästa dag, för polisen, för en journalist etc. Ögonvittnet kan välja mellan att vara partisk och neutral.

  5. Bultens åldriga mor berättar några dagar senare om mordet på sin son i ett brev till en väninna.

Här kan du välja mellan att bearbeta texterna till form och innehåll eller bara läsa upp dem högt som en ingång till Frödings dikt. 

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny