Myra med barr

Ur: Dikter från hospitalet (2005)    Årskurs: F–3, 4–6    Tema: Natur och människa, Sommar

Streta, streta, streta,
stanna, se sig om att veta
vägen, sträva, tappa
tag, hugg i,
släpa, släpa göra en sväng mä’t bära
mera nära, släpa bära,
mera nära, mera nära
stacken – släppte jag – rappa
tag, ohi,
streta och föra
hem’et – nu käckte det – göra
jämt ihärdigt,
jämt ihärdigt,
jämt ihärdigt,
rulla ikull
mun full mull,
opp mä’t, hugg i, ny fart
streta och föra
hem’et – nu käckte det – göra
jämt ihärdigt,
jämt ihärdigt,
huset färdigt,
huset färdigt,
huset färdigt
snart.

Frågor

1 Läs dikten högt och lyssna på den tillsammans.

2 Blunda och försök föreställa dig vem som talar i dikten

3 Hur beskriver den som talar sin tillvaro?

4 Vad slags liv är det som fångas i dikten? 

5 Hur fungerar språket i dikten? 

Skriv

1 Läs dikten

2 Välj ett annat djur och skriv en kort dikt med tankar ur djurets perspektiv. 

Läs mer om Fröding

Författaren till dikterna satt på sinnessjukhus i Uppsala när han skrev dem. Länge betraktades de här dikterna som väldigt konstiga av många och de gavs inte ut förrän författaren var död. Samtala om vad det kan vara som verkade konstigt i dikterna.

Ta reda på mer om författaren Gustaf Fröding på Litteraturbanken och på Gustaf Fröding-sällskapets hemsida.

Frågor

1 Läs dikten högt och lyssna på den tillsammans.

2 Blunda och försök föreställa dig vem som talar i dikten.

3 Hur beskriver den som talar sin tillvaro?

4 Vad slags liv är det som fångas i dikten? 

5 Hur fungerar språket i dikten? 

Skriv

1 Läs dikten.

2 Välj ett annat djur och skriv en kort dikt med tankar ur djurets perspektiv. 

Läs mer om Fröding

Författaren till dikterna satt på sinnessjukhus i Uppsala när han skrev dem. Länge betraktades de här dikterna som väldigt konstiga av många och de gavs inte ut förrän författaren var död. Samtala om vad det kan vara som verkade konstigt i dikterna.

Ta reda på mer om författaren Gustaf Fröding på Litteraturbanken och på Gustaf Fröding-sällskapets hemsida.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny