Regn

Ur: Efterlämnade dikter (1914)    Årskurs: F–3, 4–6    Tema: Natur och människa, Sommar

Sorlar, sorlar, susar
sommarregnets sorl
alla trädens våta
blad och knoppar gråta
dropp – dropp – dropp
och därnedan rusar
bäck i sorl och porl
bäck i sorl.

Frågor

1 Läs dikten högt och lyssna på den tillsammans.

2 Blunda och försök föreställa dig vem som talar i dikten.

3 Vilket sorts väder tycker du bäst om, eller sämst om?

Skriv

1 Läs dikten.

2 Välj ett annat väder och skriv en kort dikt med tankar ur vädrets perspektiv på ett enkelt barnspråk. Du kan till exempel välja att skriva om blåst och storm eller åska med ljudhärmande ord.

Frågor

1 Läs dikten högt och lyssna på den tillsammans.

2 Blunda och försök föreställa dig vem som talar i dikten.

3 Hur beskriver den som talar sin tillvaro?

4 Vad slags liv är det som fångas i dikten? 

5 Hur fungerar språket i dikten? 

 

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny