Sådant är livet

Ur: Nytt och gammalt (1897)    Årskurs: 7–9    Tema: Natur och människa

Och haren han sitter och äter blå bär
och tänker förnöjdt: »Det är godt det här,»
kommer en räf ur en buske och tarn
och tänker förnöjdt: »Gud ske lof att jag harn»
och sätter sig ned till att spisa
det är harens visa.
 

Och räven han slickar sig glad om sin trut
och går att spatsera i skogen ut,
då möter’n en jägare, jägaren skjuter’n,
då glor han, då gnor han, då tjuter’n,
då dör han, då gör han i dön ett språng
– det är rävens sång.

Och jägarn han blistrar så stoltelig
och tänker: ”Nu haver jag rogat mig,”
men hemma där pysslar hans käringkropp
med vitt i hans kaffecikoriakopp,
så dricker’n, så dör han av kaffecikoria
– det är jägarns historia.

Sök vidare

  1. Dikten påminner om den gamla ramsan om katten på råttan och  råttan på repet. Läs den om du inte gjort det redan.  

Skriv vidare

1 Skriv egna katten på råttan-dikter/berättelser. Fundera över diktens titel och över vad författaren vill säga med dikten. 

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny