Skrömt

Ur: Räggler å paschaser [I] (1895)    Årskurs: F–3, 4–6    Tema: Folktro och skräck

Här fråger di, va Skrömt ä!
Va Skrömt ä? Va Skrömt ä?
Dä ä te fråge dumt.
Ja, vell I se va Skrömt ä,
va Skrömt ä, va Skrömt ä,
så vänt te dä blir skumt!

För än ä dä små gôbber,
sôm feschler bak mä stôbber,
dä söker gömt, gömt, gömt!
Å än bakôm en bôske
ett kvennfôlk mä a rôske
te rygg, dä ä Skrömt, dä ä Skrömt.

Å än ä dä ett skimten,
ett flämten, ett glimten,
dä lyser vitt, vitt, vitt,
dä ä små vite töser,
som danser bak mä röser,
di titter ut, titt, titt.

Å än så ser en syner
tå horn å tå tryner,
dä grömter grömt, grömt, grömt.
Men en ska inte titt nô,
för da så blir dä itnô,
nä inte dä minste tå Skrömt.

Va Skrömt ä, va Skrömt ä?
Jo dä ä allt, sôm dömt ä,
ja allt sôm Gu ha dömt,
ja allt, sôm Gu ha dömt te
å skrömte å skrömte
i ävie tier ä Skrömt!

Läs dikten tillsammans

Dikten är skriven på värmländska. Läs den högt tillsammans och försök att ”översätta” den till rikssvenska.

Samtalsfrågor

1 Dikten frågar vad ”skrömt” är för något. Vad får vi för svar på den frågan?

 

Dikten har tonsatts.

Läs dikten tillsammans

Dikten är skriven på värmländska. Läs den högt tillsammans och försök att ”översätta” den till rikssvenska.

Samtalsfrågor

1 Dikten frågar vad ”skrömt” är för något. Vad får vi för svar på den frågan?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny