Skumögt i mörkret vi treva

Ur: Dikter från hospitalet (2005)    Årskurs: Gymnasium    Tema: Ångest

Skumögt i mörkret vi treva.
Dräpa sig själv är att leva,
håll den du hatar kär,
var den du icke är,
gör det du icke kan,
varder du man!

Just den här dikten är inte kopplad till någon specifik uppgift, utan här skall du välja ett av förslagen på sidan ”6 sätt att analysera dikter”.  Arbeta sedan med dikten med hjälp av någon av metoderna där.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny