Solskenet

Ur: Dikter från hospitalet (2005)    Årskurs: F–3, 4–6    Tema: Natur och människa, Sommar

Skin nu, mitt ljus, vitt, vitt,
skin genom klart, klart blått,
gör in i gömslen en titt
glittra i droppar av vått,
skyar, nu skingrens och simmen
hädan från Zenith och glimmen
solgult långt in, in, in,
regnby, försvinn, svinn, svinn.

Frågor

1 Läs dikten högt och lyssna på den tillsammans.

2 Blunda och försök föreställa dig vem som talar i dikten.

3 Vilket sorts väder tycker du bäst om, eller sämst om?

Skriv

1 Läs dikten.

2 Välj ett annat väder och skriv en kort dikt med tankar ur vädrets perspektiv på ett enkelt barnspråk. Du kan till exempel välja att skriva om blåst och storm eller åska med ljudhärmande ord.

Frågor

1 Läs dikten högt och lyssna på den tillsammans.

2 Blunda och försök föreställa dig vem som talar i dikten.

3 Hur beskriver den som talar sin tillvaro?

4 Vad slags liv är det som fångas i dikten? 

5 Hur fungerar språket i dikten? 

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny