Vallarelåt

Ur: Guitarr och dragharmonika (1891)    Årskurs: Gymnasium    Tema: Natur och människa

Hör du ej bjällrorna, hör du hur sången
vallar och går och går vilse i vall?
Korna de råma och påskynda gången,
följa i lunk efter jäntans trall.

Hör, hur det ljuder kring myr och mo:
Lilja – mi Lilja – mi Lilja – mi ko!
Eko vaknar i bergigt bo,
svarar ur hällarna
långt norr i fjällarna:
Lilja – mi Lilja – mi ko!

Bjällklangen dallrar och faller och stiger,
suset är stilla och vilar i ro,
skogen är kvälltung och sömnig och tiger.
Endast den vallande
låten går kallande
fram genom nejden kring myr och mo.

Natten är nära och solskenet rymmer,
ser du på tjärnet, hur töcknet står!
Skuggan förlänges, förtätas och skymmer,
snart över skogarna mörkret rår.

Mörk sover tallen, mörk sover granen,
dovare sorlar en bergbäcks fall.
Fjärmare klingar den höga sopranen,
vallar och går och går vilse i vall.

Jämför dikten med Karlfeldts ”Majnattsröster”. I rim och rytm är dikterna väldigt lika.

1 Ta tillsammans ut rytmen som uppstår i dikterna mellan betonade och obetonade stavelser.

2 Notera rimmen.

3 Undersök också om det finns allitterationer och assonanser.

4 Finns det några likheter i innehållet?

5 Diskutera vilken av dikterna som tilltalar er mest.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny