Våran prost

Ur: Guitarr och dragharmonika (1891)    Årskurs: Gymnasium    Tema: Humor och satir

Våran prost
är rund som en ost
och lärd som själva den onde,
men gemen likväl
och en vänlig själ
och skäms ej, att far hans var bonde.
Han lever som vi
och dricker sitt kaffe med halva i
som vi
och ratar icke buteljen,
älskar mat
som vi
och är lat
som vi
– men annat är det vid helgen.

Så fort han fått prästrocken på,
vi andra känna oss ynkligt små,
men prosten likasom växer,
för då är han prost från topp till tå
och det en hejdundrande prost ändå
i stort pastorat med annexer.
Jag glömmer väl aldrig i all min dar,
hur vördig han var
här om sistens i kappan och kragen,
hur världens barn
han malde i kvarn
och läste för köttet lagen!
Och prosten grät
– tacka för det,
han talte om yttersta dagen!

Och alla gräto vi ymnigt med,
ty köttet sved
och själen var allt satt i klämma.
Och kyrkrådet smög sig med ryggen i kut
vid tjänstens slut
efter prosten ut,
ty rådet var kalladt till stämma.
Men det förstås,
vi repade oss,
när prosten klarade strupen
till sist och sade: »välkomna
till smörgåsbordet och supen!»

Samtala om dikten

1 Dikten handlar om en prost ur en grupp människors perspektiv. Samtala om vad som är utmärkande för dessa ”vi”. Det finns i titeln en ledtråd till vilken samhällsklass dessa ”vi” tillhör.

2 Vad får läsaren veta om prostens bakgrund?

3 Vad händer när han ”fått prästrocken på”?

4 Samtala om talesätten ”kläderna gör mannen” och ”som man är klädd blir man hädd” och hur dessa kan kopplas till dikten.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny