Världens gång

Ur: Guitarr och dragharmonika (1891)    Årskurs: F–3, 7–9.   Tema: Döden

Havet välte, stormen ven,
vågorna rullade asklikt grå.
”En man är vräkt över bord, kapten!”
Jaså.

”Ännu kan ni rädda hans liv kapten!”
Havet välte, stormen ven.
”Ännu kan en lina den arme nå!”
Jaså.

Vågorna rullade asklikt grå.
”Nu sjönk han, nu syns han ej mer, kapten!”
Jaså.
Havet välte, stormen ven.

Till lärare

Ett sätt att arbeta i samband med diktläsning är att dramatisera. Britta Stensson beskriver i boken Små storverk: om barn, poesi och musik (1998) ett arbete med Gustaf Frödings ”Världens gång” tillsammans med elever i åk 1. Här får barnen olika roller. En grupp barn är havet och de läser ”Havet välte, stormen ven/ vågorna rullade asklikt grå”, samtidigt som de gör ljud för att förstärka innehållet. En annan grupp barn är matroser som utropar: ”En man är vräkt över bord, kapten” och en elev är kaptenen som bara svarar: ”Jaså”. Så fortsätter de med hela dramat.

Frågor

1 Lista ord som beskriver och karaktäriserar kaptenen

2 Vad för slags person är kaptenen?

3 Vad tycker du att den som talar i dikten borde göra?

4 Försök att tolka det som sker i dikten symboliskt för händelser som människor kan vara med om i sina dagliga liv, utan att det upplevs lika dramatiskt som i dikten. 

Jämför

1 Jämför dikten med Heidenstams ”Den skeppsbrutne”.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny