Den tysta kärleken

Ur: Samlade skrifter I (1925)  Årskurs: 7–9     Tema: 1700-talOlycklig kärlek

Jag älskar, döljer lågan:
Jag nöjes av plågan:
Jag lider:
Jag kvider:
Älskar utan hopp:
I tveksam fruktan kämpar:
Med kvävda suckar dämpar
Den smärta,
Mitt hjärta
I tysthet fräter opp.
O aldraljuvsta börda!
O söta kärleks kval!
Att hemligt kunna vörda
Sitt höga val.

1 Dikten är en stark beskrivning av en känsla. Varför måste kärleken vara tyst? 

2 Försök att leva dig in i vad det kan finnas för bakgrund till dikten och spekulera över vad som har hänt.

3 Beskriv någon annan känsla på samma sätt som Nordenflycht gör här med korta rader och utrop.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny