Den tysta kärleken

Ur: Samlade skrifter I (1925)    Årskurs: 7–9    Tema: 1700-tal, Olycklig kärlek

Jag älskar, döljer lågan:
Jag nöjes av plågan:
Jag lider:
Jag kvider:
Älskar utan hopp:
I tveksam fruktan kämpar:
Med kvävda suckar dämpar
Den smärta,
Mitt hjärta
I tysthet fräter opp.
O aldraljuvsta börda!
O söta kärleks kval!
Att hemligt kunna vörda
Sitt höga val.

1. Dikten är en stark beskrivning av en känsla. Varför måste kärleken vara tyst? 

2. Försök att leva dig in i vad det kan finnas för bakgrund till dikten och spekulera över vad som har hänt.

3. Beskriv någon annan känsla på samma sätt som Nordenflycht gör här med korta rader och utrop.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny