Min levnads lust är skuren av

Ur: Skrifter (1996)    Årskurs: Gymnasium    Tema: 1700-tal, Olycklig kärlek

Texten är förkortad, hela dikten kan läsas i antologin Svensk lyrik före Bellman.

Min levnads lust är skuren av,
Och döden är min längtan,
Till dig du mörka tysta grav,
Står all min trängtan:
På jorden jag ej finner
Vad mer min själ sitt nöje bär,
Min glädje borta är;
Min tid i gråt förrinner,
Min ungdoms lust försvinner;
Jag är olyckligt såld
I grymma sorgens våld.

Uppgift

1 Denna dikt är en av de första dikterna i svensk litteratur där diktjaget uttrycker starka personliga känslor. Fundera över vad som kan ha hänt.

2 Ta reda på mer om författaren Hedvig Charlotta Nordenflycht.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny