Herman Sätherberg

HERMAN SÄTHERBERG (1812–1897) hade en framgångsrik karriär som läkare och blev 1847 föreståndare för Ortopediska institutet vilket han räddade från nedläggning. Som ortoped och sjukgymnast blev han omtalad även utanför Sveriges gränser. Vid världsutställningen i Paris 1855 vann han pris för sin modell av en komplett sjukgymnastikapparat. Han utgav flera skrifter om gymnastik och ortopedi och samlade en imponerande uppsättning ortopediska gipsavbildningar och modeller.

Sätherberg ägnade sig också åt ett skönlitterärt författarskap och gav ut flera, av naturskildringar präglade, samlingar skaldestycken, bland dem Jägarens hvila (1838) och Blommorna vid vägen (4 band, 1841–46). I den förra ingår bland annat dikten ”Längtan till landet”, nu mer känd som tonsatt och under sin första rad – ”Vintern rasat ut bland våra fjällar”.

Flera av Sätherbergs dikter har, tack vare tonsättning, blivit några av våra mest sjungna sånger, som exempel kan nämnas ”Glad såsom fågeln” och, inte minst, ”Sjung om studentens lyckliga dag”. Sätherbergs största och i sin samtid mest uppskattade verk blev diktcykeln Blomsterkonungen, bilder ur Linnés lif (1879).

Lotta Lotass

källa

  • Nordisk familjebok
Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny