Herman Sätherberg

HERMAN SÄTHERBERG (1812–1897) hade en framgångsrik karriär som läkare och blev 1847 föreståndare för Ortopediska institutet vilket han räddade från nedläggning. Som ortoped och sjukgymnast blev han omtalad även utanför Sveriges gränser. Vid världsutställningen i Paris 1855 vann han pris för sin modell av en komplett sjukgymnastikapparat. Han utgav flera skrifter om gymnastik och ortopedi och samlade en imponerande uppsättning ortopediska gipsavbildningar och modeller.

Sätherberg ägnade sig också åt ett skönlitterärt författarskap och gav ut flera, av naturskildringar präglade, samlingar skaldestycken, bland dem Jägarens hvila (1838) och Blommorna vid vägen (4 band, 1841–46). I den förra ingår bland annat dikten ”Längtan till landet”, nu mer känd som tonsatt och under sin första rad – ”Vintern rasat ut bland våra fjällar”. 

Dikter och uppgifter

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny