Över Karl XII:s hund

Ur: Samlade dikter (1999) Årskurs:  7–9, Gymnasium  Tema: 1600-tal, Humor och satir

Verser över Kungl. Majts hund, Pompe,
som blev död i Lägret för Thorn
d. 17. Septemb. år 1703.
skrivna av Isr. HStrm

Pompe Kungens trogne dräng
Sov var natt i Herrens säng,
Sen av år och resor trötter
Led han av vid Kungens fötter.
Mången stolt och fager Mö
Önskade som Pompe Leva
Tusend hjältar eftersträva
Att få så som Pompe dö.

1. Fundera över syftet med dikten. Är den allvarlig eller skämtsam?

2. Diskutera vad Karl XII själv kan ha tyckt om dikten.

3. Vilken bild av kungen ger dikten?

4. Hur verkar hans liv ha varit?

5. Ta gärna reda på mer om Karl XII som bakgrund till dikten.

6. Sök på nätet efter berömda målningar av kungen och jämför hur dessa presenterar honom. Finns hunden med på någon målning?

1. Fundera över syftet med dikten. Är den allvarlig eller skämtsam?

2. Diskutera vad Karl XII själv kan ha tyckt om dikten.

3. Vilken bild av kungen ger dikten?

4. Hur verkar hans liv ha varit?

5. Ta gärna reda på mer om Karl XII som bakgrund till dikten.

6. Sök på nätet efter berömda målningar av kungen och jämför hur dessa presenterar honom. Finns hunden med på någon målning?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny