Den blomstertid nu kommer

Ur: Then Swenska Psalm-Boken (1694)  Årskurs: 7–9   Tema: 1600-tal

1.

Den blomstertid nu kommer
Med lust och fägring stor,
Nu nalkas ljuve Sommar,
Då gräs och örter gror.
Den blida Sol uppvärmer
Allt vad har varit dött;
Då hon oss skrider närmer,
Blir det på nyo fött.

2. 

De fagra blomsterängar
Och åkrens ädla säd,
De grönskand’ örtesängar
Och alla gröna träd,
De skola oss påminna
Guds godhets rikedom:
Att vi Guds nåd besinna,
Som räcker året om.

3. 

Man hörer fåglar sjunga
Med mångahanda ljud;
Skall icke då vår tunga
Lovsäga Herran Gud?
Min själ, upphöj Guds ära
Med lov och glädjesång,
Som fröjda vill och nära
Oss med välgärning mång.

4. 

Du ädle Jesu Kriste,
Vår glädje-Sol och skin,
Bliv hos oss till vårt siste;
Uppvärm vårt kalla sinn:
Giv kärleks eld i hjärta:
Förnya själ och and:
Vänd bort all sorg och smärta,
Med dine milda hand.

5. 

Du Sarons blomster sköna,
Du Lilja i grön dal,
Ack! värdes själen kröna
Med dygder till stort tal:
Din nåd låt henne fukta
Som dagg utav Sion;
Att hon må ljuvligt lukta,
Som ros i Libanon.

6. 

Välsigna årets gröda,
Och vattna du vårt land:
Giv oss nödtorftig föda;
Välsigna sjö och strand.
Din fotspår drype av fetma.
Bespisa med ditt Ord,
Och med dess ljuve sötma,
Oss uppå denna jord.

Frågor nära texten

1 Vad betyder diktens titel? 

2 De två första stroferna sjungs ofta vid skolavslutningar. Läs dem och gå tillsammans igenom svåra ord och annat som kan verka konstigt eller gammaldags, till exempel pluralböjningar av verb. 

3 Vad slags uppfattning om den tidens människor ger dikten? 

4 Vilken uppfattning om sommaren finns i de två stroferna man brukar sjunga? 

5 Samtala om på vilka olika sätt sommaren kan vara viktig för människor som lever i dag och människor som levde förr i tiden?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny