Nu är en dag framliden

Ur: Then Swenska Psalm-Boken (1694)   Årskurs: F–3, 4–6    Tema: 1600-tal, Gud och människa

Nu är en dag framliden,
Och natt tillstundar visst:
Från oss är solen skriden:
Bliv när oss, Jesu Krist!
Förlän en stadig tro:
Och städse oss bevara;
Att vi må utan fara
Gå till vår nattero.

Om dikten

Dikten är en psalm.

Just den här dikten är inte kopplad till någon specifik uppgift, utan här skall du välja ett av förslagen på sidan ”6 sätt att analysera dikter” .  Arbeta sedan med dikten med hjälp av någon av metoderna där.

Om dikten

Dikten är en psalm.

Just den här dikten är inte kopplad till någon specifik uppgift, utan här skall du välja ett av förslagen på sidan ”6 sätt att analysera dikter” .  Arbeta sedan med dikten med hjälp av någon av metoderna där.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny