Den sjuttonåriga

Ur: Dikter (1998) Årskurs: Gymnasium  Tema: Ångest

Jag vet ej vad jag hoppas,
och hoppas likafullt,
mitt hjärta känns så ödsligt,
och är ändå så fullt.
Vart syftar denna oro,
som ej ett mål kan nå?
Vad önskar jag, vad vill jag,
vad tänker jag uppå?

Vid sömmen hela dagen
jag sitter som en träl;
jag tycks arbeta flitigt,
det lider ej likväl.
Mot handen sjunker pannan,
och nålen glömmes då.
Vad önskar jag, vad vill jag,
vad tänker jag uppå?

Jag mente: våren kommer,
naturens dräkt blir ny,
då skall min håg förändras,
och mitt bekymmer fly;
och våren kom och sommarn,
jag blev mig lik ändå.
Vad önskar jag, vad vill jag,
vad tänker jag uppå?

Jag älskar ej, som fordom,
min sköna nejds behag,
ju mera dagen klarnar
dess mera mulnar jag.
Hur skall min oro skingras,
och när min sorg förgå?
Vad önskar jag, vad vill jag,
vad tänker jag uppå?

O den, som finge vila
i dödens lugna bo,
kanske att blott i graven
ett hjärta finner ro.
Men dock hur tungt, att redan
från sol och vänner gå!
Vad önskar jag, vad vill jag,
vad tänker jag uppå?

Samtala om dikten

Dikten beskriver vad vi idag skulle kalla en tonårsdepression. Samtala om vad som är sjuttonåringens problem 

 

Skriv

Skriv ett tröstande brev till sjuttonåringen.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny