Vid en flickas fönster

Ur: Dikter (1998)  ÅrskursGymnasium  Tema: Kärlek, Lycklig kärlek

 

Vid en flickas fönster stod en gosse,
trenne långa kvällar på varandra,
klappade och bad, att dock bli insläppt.
Första kvällen fick han hot och bannor,
andra kvällen fick han ord och böner,
tredje kvällen fick han fönstret öppnat.

 

Just den här dikten är inte kopplad till någon specifik uppgift, utan här skall du välja ett av förslagen på sidan ”6 sätt att analysera dikter” .  Arbeta sedan med dikten med hjälp av någon av metoderna där.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny