De gångna dagarna

Ur: Härdarna (1927)  Årskurs: Gymnasium 

När en gammal man …… sjuk, …… alla

hans gångna dagar

och …… sig blida i ring omkring hans säng.

De …… sig inte, de …… inte och …… .

De …… sakta och …… på gamla ting.

Och var och en …… sin aldrig …… saga,

och var och en ….. med sig ett ljus och ……

stilla.

De …… sig klart i de mörka flodernas vatten.

Han …… , …… under valv, under bågar av

……  ljus.

Skriv

Verben är viktiga i en dikt, de innebär rörelse och skapar bilder. I denna dikt är verben borta. 

1 Fundera över vilka verb som kan passa in. 

2 Skriv av dikten och fyll i luckorna. (På så sätt får du en känsla för verbens betydelse i dikter.)

Jämför med en kamrat.

Hur originaltexten ser ut hittar du HÄR

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny