Jag vill möta …

Ur: Härdarna (1927)  Årskurs: Gymnasium  Tema: Ångest

Rustad, rak och pansarsluten
gick jag fram –
men av skräck var brynjan gjuten
och av skam.

Jag vill kasta mina vapen,
svärd och sköld.
All den hårda fiendskapen
var min köld.

Jag har sett de torra fröna
gro till slut.
Jag har sett det ljusa gröna
vecklas ut.

Mäktigt är det späda livet
mer än järn,
fram ur jordens hjärta drivet
utan värn.

Våren gryr i vinterns trakter,
där jag frös.
Jag vill möta livets makter
vapenlös.

Diskutera

1 Jämför dikten med ”Sköldmön”

2 Vad är det för förändring som beskrivs i ”Jag vill möta”?

 

Läs vidare

Läs mer om Karin Boye på Litteraturbanken och på Karin Boye-sällskapets hemsida.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny