Minne

Ur: Moln (1922)  Årskurs: 7–9   Tema: Kärlek, Lycklig kärlek

Stilla vill jag tacka mitt öde:
aldrig jag mister dig helt.
Som en pärla växer i musslan,
 inom mig
gror ditt daggiga väsen ljuvt.
Om till sist en dag jag har glömt dig
 är du blod av mitt blod,
 är du ett med mig 
det gudarna give.

Samtala om dikten utifrån egna anteckningar. 

1. Läs dikten på egen hand ett par gånger.

2. Anteckna det viktigaste ordet i dikten.

3. Skriv varför du tycker just detta ord är viktigast.

4. Läs igenom dikten en gång till och välj ut den viktigaste frasen.

5. Skriv varför du valt just den.

6. Skriv ner vilka inre bilder du ”ser” när du läser dikten.

 

Sätt dig i din grupp och gör enligt följande:

1. En i gruppen högläser dikten.

2. Var och en berättar vilka ord och fraser ni valt och vilka inre bilder som väckts.

3. Diskutera varför ni svarat så lika eller så olika.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny