Sköldmön

Ur: Gömda land (1924)  Årskurs: Gymnasium  Tema: Ångest

Jag drömde om svärd i natt.
Jag drömde om strid i natt.
Jag drömde jag stred vid din sida
rustad och stark, i natt.

Det blixtrade hårt ur din hand,
och trollen föll vid din fot.
Vår skara slöt sig tätt och sjöng
i tigande mörkers hot.

Jag drömde om blod i natt.
Jag drömde om död i natt.
Jag drömde jag föll vid din sida
med banesår, i natt.

Du märkte ej alls att jag föll.
Din mun var allvarsam.
Med stadig hand du skölden höll
och gick din väg rakt fram.

Jag drömde om eld i natt.
Jag drömde om rosor i natt.
Jag drömde min död var fager och god. – – –
Så drömde jag i natt.

Diskutera

1 Vad händer i dikten?

2 Vad är en sköldmö? Vad kan det symbolisera här?

3 Hur uppfattas jaget och duet i dikten?

4 Uttrycker dikten styrka eller svaghet?

5 Jämför ”Sköldmön” med ”Jag vill möta”.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny