Till någon som är mycket ung

Ur: Härdarna (1927)  Årskurs: Gymnasium  Tema: Barn och unga

Späda nymåne,
vita nymåne,
blekskimrande låga, tänd
i nattens vida rum,

skira blåvinge,
sköra blåvinge,
yrvaken och väntansspänd,
då skymning faller ljum,

spröda blomklocka,
klara blomklocka,
glasbräckliga flarn,
alv och vårväsen,
sylf och vårväsen –
lycka må ske dig, barn!

Rubriken och sista raden talar om vem som dikten riktar sig till. 

1. Vad tillönskar den som talar i dikten denna unga person?

2. Den unga personen beskrivs med liknelser. Vilka?

3. Vad är gemensamt för dessa företeelser?

4. Boye använder en rad synonymer? Vilka?

 

Samtala om dikten i smågrupper.

Förbered dig ensam innan du talar om dikten i din grupp genom följande:

1. Läs dikten två gånger.

2. Skriv ner tre saker som du fastnat för i dikten och som du vill kommentera eller fråga om.

 

Sätt dig ner i din grupp och gör enligt följande:

1. En av er i gruppen högläser dikten.

2. Alla i gruppen presenterar och diskuterar de tre saker var och en fastnat för.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny