Trädet

Ur: Gömda land (1924)  Årskurs: F–3, 4–6   Tema: Natur och människa, Sommar

När min dörr är stängd och min lampa släckt
och jag sitter svept i skymningens andedräkt,
då känner jag runt omkring mig röras
grenar, ett träds grenar.

I mitt rum, där ingen annan bor,
breder trädet ut en skugga så mjuk som flor.
Det lever tyst, det växer väl,
det blir vad en okänd menar.

Någon andemakt, någon hemlig makt
har i trädets gömda rötter sin vilja lagt.
Jag är rädd ibland och frågar ängsligt:
Är vi så säkert vänner?

Men det lever lugnt, och det växer still,
och jag vet inte vart det strävar och vart det vill.
Det är ljuvt och trolskt att bo så nära
en som man inte känner…

Samtalsfrågor

1 Vad betyder trädet för diktens jag?

2 Har du något favoritträd?

3 Vad betyder träd för dig?

4 Skriv och måla om träd. Läs också Edith Södergrans dikt ”Trädet i skogen”

Samtalsfrågor

1 Vad betyder trädet för diktens jag?

2 Har du något favoritträd?

3 Vad betyder träd för dig?

4 Skriv och måla om träd. Läs också Edith Södergrans dikt ”Trädet i skogen”

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny