Vårvisa

Ur: Gömda land (1924)  Årskurs: 7–9   Tema: Natur och människa, Vår

I vårtid, i groddtid,
 brister frönas skal,
och råg blir råg och tall blir tall
i frihet utan val.
 
En ilning av vällust
går genom själ och kropp 
att jag är jag, nödvändigt jag 
en brodd, som hittat opp,
 
ett vårskott, vars växtkraft
jag knappast anar än 
men stammens sav med bitter smak
med lust jag känner den.
 
Så bort, all min feghet!
Jag hör min framtid till.
Jag tar mig rätt att växa nu
som rotens krafter vill.

1. Diskutera vad orden ”frihet utan val” kan betyda i diktens sammanhang.

2. Handlar dikten bara om våren, tycker du?

3. Jämför den här dikten med ”Javisst gör det ont” som också är skriven av Karin Boye.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny