Thoraud till Freidin

Ur: Att följa ögonblicken (2000)    Årskurs: F–3, 4–6   Tema: Natur och människa

Må lätta Sömnen fara
från dina ögonlock!
Solen redan glimmar
på höga himmelen.
Och djuren vimla
på vida jorden.

Till läraren

I dikten är det en person som talar till en annan person. Fråga eleverna i vilken situation som de tror att detta sägs.

Låt eleverna någon gång läsa dikter med omkastade rader för att tillsammans fundera över i vilken ordning de tycker att raderna passar bäst. Detta arbete ger ofta upphov till ett bra samtal om dikten och det är inte säkert att elevernas förslag är sämre än författarens val. Här har vi kastat om raderna i Thomas Thorilds ”Thoraud till Freidin”:

på vida jorden
från dina ögonlock!
Solen redan glimmar
Och djuren vimla
på höga himmelen
Må lätta Sömnen fara

Till läraren

I dikten är det en person som talar till en annan person. Fråga eleverna i vilken situation som de tror att detta sägs.

Låt eleverna någon gång läsa dikter med omkastade rader för att tillsammans fundera över i vilken ordning de tycker att raderna passar bäst. Detta arbete ger ofta upphov till ett bra samtal om dikten och det är inte säkert att elevernas förslag är sämre än författarens val. Här har vi kastat om raderna i Thomas Thorilds ”Thoraud till Freidin”:

på vida jorden
från dina ögonlock!
Solen redan glimmar
Och djuren vimla
på höga himmelen
Må lätta Sömnen fara

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny