Hur lätt bli människornas kinder heta

Ur: Dikter (1895) Årskurs: Gymnasium  Tema: Meningen med livet

Hur lätt bli människornas kinder heta!
De döma snabba, fast de litet veta,
de många rösterna, som hjärtan mäta.
Men i vart hjärta finns en dörr med lås,
ett hemligt rum, vars nyckel ingen finner,
och oljan, vilken i dess lampor brinner
är hemligheter som med oss förgås.
I nyckelhålets strimma på vår väg
vi röra oss och vakna upp och somna.
Hon leder oss, och långt i fjärran komna
den strimman lyser våra sista steg.

1 Samtala om dikten med utgångspunkt i de första raderna. 

2 Jämför med vad som händer idag på sociala medier. 

3 Vad kan författaren mena med de följande raderna?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny