Medborgarsång

Ur: Nya dikter (1915)  Årskurs: Gymnasium   Tema: Rötter och historia

Så sant vi äga ett fädernesland,
vi ärvde det alla lika,
med samma rätt och med samma band
för både arma och rika;
och därför vilja vi rösta fritt
som förr bland sköldar och bågar,
men icke vägas i köpmäns mitt
likt penningepåsar på vågar.

Vi stridde gemensamt för hem och härd,
då våra kuster förbrändes.
Ej herrarna ensamt grepo sitt svärd,
när varnande vårdkas tändes.
Ej herrarna ensamt segnade ner
men också herrarnas drängar.
Det är skam, det är fläck på Sveriges baner,
att medborgarrätt heter pengar.

Det är skam att sitta som vi ha gjort
och tempel åt andra välva,
men kasta stenar på egen port
och tala ont om oss själva.
Vi tröttnat att blöda för egen dolk,
att hjärtat från huvudet skilja;
vi vilja bliva ett enda folk,
och vi äro och bli det vi vilja.

Om dikten

De tre dikterna ”Sverige”, ”Medborgarsång” och ”Röstsedeln” ingår i diktsviten ”Ett folk” som publicerades i Svenska dagbladet på valdagen 1899. ”Sverige” tonsattes av Wilhelm Stenhammar och har föreslagits bli Sveriges nationalsång.

Diskutera och jämför

1 Jämför ”Sverige” med ”Du gamla du fria” av Rickard Dybeck.

2 “Medborgarsång” och ”Röstsedeln” är starkt argumenterande dikter. Undersök vilka argument Heidenstam framför här.

3 Ta reda på den historiska bakgrunden.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny