Om tusen år

Ur: Nya dikter (1915)  Årskurs: F–3, 4–6   Tema: Tidens gång

En dallring i en fjärran rymd, ett minne
av gården, som sken fram bland höga träd.
Vad hette jag? Vem var jag? Varför grät jag?
Förgätit har jag allt, och som en stormsång
allt brusar bort bland världarna, som rulla.

Diskutera

1 Vi får inte reda på vad som har hänt. Vad tror du kan ha hänt med diktens jag?

2 Varför tror du att dikten heter  ”Om tusen år”?

Diskutera

1 Vi får inte reda på vad som har hänt. Vad tror du kan ha hänt med diktens jag?

2 Varför tror du att dikten heter  ”Om tusen år”?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny