Paradisets timma

Ur: Nya dikter (1915)  Årskurs: F–3, 4–6   Tema: Natur och människa, Sommar

När människorna sova
vid sommarnattens sken
och tusen röster lova
sin fröjd från gren till gren,
då purpras lingonriset
av stilla skyars gull;
då hägrar paradiset
än över jordens mull.

Du äng, låt kalkar glimma
kring älvans lätta häl!
Du paradisets timma,
din dagg gjut i vår själ!
Än jublar fågelsången
kring gryningsljusa sund
så klar som första gången
i tidens första stund.

Samtala om dikten

1 Vad kan paradiset vara?

2 Och vad är paradisets timma?

3 Vilka färger ser ni?

4 Måla stämningen i dikten!

5 Vad är det för röster som hörs i dikten?

Samtala om dikten

1 Vad kan paradiset vara?

2 Och vad är paradisets timma?

3 Vilka färger ser ni?

4 Måla stämningen i dikten!

5 Vad är det för röster som hörs i dikten?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny