Röstsedeln

Ur: Nya dikter (1915) Årskurs: Gymnasium  Tema: Rötter och historia

Bröder, låt oss icke rygga
skrämt tillbaka för vad halvt är gjort.
Lång är vägen som vi ha att bygga,
och vårt mål är stort.
Svara, hellre än att knyta näven
om den rätt du kallar din:
Giv åt Stål en sedel även
eller stryk ock min!

Om dikten

De tre dikterna ”Sverige”, ”Medborgarsång” och ”Röstsedeln” ingår i diktsviten ”Ett folk” som publicerades i Svenska dagbladet på valdagen 1899. ”Sverige” tonsattes av Wilhelm Stenhammar och har föreslagits bli Sveriges nationalsång.

 

Diskutera och jämför

1 Jämför ”Sverige” med ”Du gamla du fria” av Rickard Dybeck.

2 “Medborgarsång” och ”Röstsedeln” är starkt argumenterande dikter. Undersök vilka argument Heidenstam framför här.

3 Ta reda på den historiska bakgrunden.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny