Sverige

Ur: Nya dikter (1915)   Årskurs: Gymnasium  Tema: Rötter och historia

Sverige, Sverige, Sverige, fosterland,
vår längtans bygd, vårt hem på jorden!
Nu spela skällorna, där härar lysts av brand,
och dåd blev saga, men med hand vid hand
svär än ditt folk som förr de gamla trohetsorden.

Fall, julesnö, och susa, djupa mo!
Brinn, österstjärna genom junikvällen!
Sverige, moder! Bliv vår strid, vår ro,
du land, där våra barn en gång få bo
och våra fäder sova under kyrkohällen.

Om dikten

De tre dikterna ”Sverige”, ”Medborgarsång” och ”Röstsedeln” ingår i diktsviten ”Ett folk” som publicerades i Svenska dagbladet på valdagen 1899. ”Sverige” tonsattes av Wilhelm Stenhammar och har föreslagits bli Sveriges nationalsång.

Diskutera och jämför

1 Jämför ”Sverige” med ”Du gamla du fria” av Rickard Dybeck.

2 “Medborgarsång” och ”Röstsedeln” är starkt argumenterande dikter. Undersök vilka argument Heidenstam framför här.

3 Ta reda på den historiska bakgrunden.

Lyssna

Vill du höra hur dikten låter i Wilhelm Stenhammars tonsättning? Lysssna till en inspelning där Jussi Björling sjunger ”Sverige”. Jussi Björling (1911-1960) är en av de mest kända svenska operasångarna genom tiderna och hans insjungning av denna sång är legendarisk.
Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny