Vi människor

Ur: Nya dikter (1915)  Årskurs: F–3, 4–6   Tema: Ensamhet, Tidens gång

Vi, som mötas några korta stunder,
barn av samma jord och samma under,
på vår levnads stormomflutna näs!
Skulle kärlekslöst vi gå och kalla?
Samma ensamhet oss väntar alla,
samma sorgsna sus på gravens gräs.

Samtala om dikten

1 Vad tycker ni att dikten vill säga?

2 Vad kan vi göra för att få en större gemenskap?

Samtala om dikten

1 Vad tycker ni att dikten vill säga?

2 Vad kan vi göra för att få en större gemenskap?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny