Vore jag ett litet barn

Ur: Nya dikter (1915)  Årskurs: 7–9  Tema: Meningen med livet

Vore jag ett litet barn,
då skulle jag gå ut och leka,
bygga mig en liten kvarn
och ro min lilla eka.

Mången vän, som här jag vann,
under vita lakan blundar,
och nu är jag en gammal man,
som sitter vid brasan och grundar.

Gåta, saga, jordedag,
ditt djup kan ingen loda.
Ännu samma barn är jag
och människorna goda.

Samtalsfrågor

1 Vem talar i dikten?

2 Vad säger dikten om hur det kan vara att bli gammal?

3 Jämför dikten med XIX ur ”Ensamhetens tankar”.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny