Tomten

Ur: Dikter (1996)    Årskurs: F–3, 4–6,    Tema: Folktro och skräck, Tidens gång, Vinter och jul

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

Står där så grå vid ladgårdsdörr,
grå mot den vita driva,
tittar, som många vintrar förr,
upp emot månens skiva,
tittar mot skogen, där gran och fur
drar kring gården sin dunkla mur,
grubblar, fast ej det lär båta,
över en underlig gåta.

För sin hand genom skägg och hår,
skakar huvud och hätta –
”nej, den gåtan är alltför svår,
nej, jag gissar ej detta” –
slår, som han plägar, inom kort
slika spörjande tankar bort,
går att ordna och pyssla,
går att sköta sin syssla.

Går till visthus och redskapshus,
känner på alla låsen –
korna drömma vid månens ljus
sommardrömmar i båsen;
glömsk av sele och pisk och töm
Pålle i stallet har ock en dröm:
krubban han lutar över
fylls av doftande klöver; –

Går till stängslet för lamm och får,
ser, hur de sova där inne;
går till hönsen, där tuppen står
stolt på sin högste pinne;
Karo i hundbots halm mår gott,
vaknar och viftar svansen smått,
Karo sin tomte känner,
de äro gode vänner.

Tomten smyger sig sist att se
husbondfolket det kära,
länge och väl han märkt, att de
hålla hans flit i ära;
barnens kammar han sen på tå
nalkas att se de söta små,
ingen må det förtycka:
det är hans största lycka.

Så har han sett dem, far och son,
ren genom många leder
slumra som barn; men varifrån
kommo de väl hit neder?
Släkte följde på släkte snart,
blomstrade, åldrades, gick – men vart?
Gåtan, som icke låter
gissa sig, kom så åter!

Tomten vandrar till ladans loft:
där har han bo och fäste
högt på skullen i höets doft,
nära vid svalans näste;
nu är väl svalans boning tom,
men till våren med blad och blom
kommer hon nog tillbaka,
följd av sin näpna maka,

Då har hon alltid att kvittra om
månget ett färdeminne,
intet likväl om gåtan, som
rör sig i tomtens sinne.
Genom en springa i ladans vägg
lyser månen på gubbens skägg,
strimman på skägget blänker,
tomten grubblar och tänker.

Tyst är skogen och nejden all,
livet där ute är fruset,
blott från fjärran av forsens fall
höres helt sakta bruset.
Tomten lyssnar och, halvt i dröm,
tycker sig höra tidens ström,
undrar, varthän den skall fara,
undrar, var källan må vara.

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
gott intill morgontimma.
Månen sänker sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

Samtalsfrågor

1 Hurdan är tomtens karaktär? Hur beskrivs han?

2 Vilken är tomtens gåta? Vilka rader handlar om den?

3 Undersök hur rimmen är ordnade.

Jämför

Denna dikt har illustrerats av flera olika konstnärer. Försök att få tag i några olika och jämför.

Dikten gavs ut som bilderbok 1960 illustrerad av Harald Wiberg. När den skulle ges ut på den utländska marknaden skrev Astrid Lindgren texten.

Läs vidare

1 Läs berättelsen ”Tomten är vaken” av Astrid Lindgren

2 Undersök vilka skillnader och likheter som finns mellan de båda texterna.

3 Astrid Lindgrens berättelse gavs ut som bilderbok i Sverige först 2012 med illustrationer av 2010 års ALMA-pristagare Kitty Crowther. Fundera på varför man valde att byta ut dikten mot Astrid Lindgrens berättelse när Harald Wibergs bilderbok skulle ges ut utomlands på 1960-talet.

Skriv

Skriv en egen berättelse om tomten i dikten.

Läs vidare

Läs tillsammans mer om tomten som en mytisk, nordisk gestalt.

Samtalsfrågor

1 Hurdan är tomtens karaktär? Hur beskrivs han?

2 Vilken är tomtens gåta? Vilka rader handlar om den?

3 Undersök hur rimmen är ordnade.

Jämför

Denna dikt har illustrerats av flera olika konstnärer. Försök att få tag i några olika och jämför.

Dikten gavs ut som bilderbok 1960 illustrerad av Harald Wiberg. När den skulle ges ut på den utländska marknaden skrev Astrid Lindgren texten.

Läs vidare

1 Läs berättelsen ”Tomten är vaken” av Astrid Lindgren

2 Undersök vilka skillnader och likheter som finns mellan de båda texterna.

3 Astrid Lindgrens berättelse gavs ut som bilderbok i Sverige först 2012 med illustrationer av 2010 års ALMA-pristagare Kitty Crowther. Fundera på varför man valde att byta ut dikten mot Astrid Lindgrens berättelse när Harald Wibergs bilderbok skulle ges ut utomlands på 1960-talet.

Skriv

Skriv en egen berättelse om tomten i dikten.

Läs vidare

Läs tillsammans mer om tomten som en mytisk, nordisk gestalt.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny