Aldrig kan själens längtan stillas

Ur: Hafvets stjärna (1906)  Årskurs: 7–9, Gymnasium  Tema: Ensamhet

Aldrig kan själens

längtan stillas,

icke jordens riken,

brusande städer

och havens glans

förmå att lindra

dess eviga oro.

O, vem spelar

dessa toner,

denna svidande musik

på mitt hjärtas

strängar, spända

alltid, alltid

alltför hårt?

Jämför

Jämför denna dikt med Dan Anderssons dikt ”Omkring tiggarn från Luossa”

1 Vad är det för slags längtan som skildras i de båda dikterna och hur uttrycks den? Vad finns det för skillnader och likheter?

2 Skriv ut dikten som prosa utan radindelning och be eleverna dela in den i rader. Jämför de olika förslagen och med författarens radindelning. Blir betydelsen annorlunda vid olika radindelning?

Jämför

Jämför denna dikt med Dan Anderssons dikt ”Omkring tiggarn från Luossa”

1 Vad är det för slags längtan som skildras i de båda dikterna och hur uttrycks den? Vad finns det för skillnader och likheter?

2 Skriv ut dikten som prosa utan radindelning och be eleverna dela in den i rader. Jämför de olika förslagen och med författarens radindelning. Blir betydelsen annorlunda vid olika radindelning?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny