Bleka sommarskymning

Ur:  In Candidum (1905)  Årskurs: Gymnasium   Tema: Kärlek, Lycklig kärlek, Meningen med livet, Sommar

Bleka sommarskymning,
kommer du sorgsen 
minner mig min första ungdoms lidande.

 

Fontänen tystnat.

Blekt och grått.

 

Stjärnor, är ett hem för mig?

Jämför

”Bleka sommarskymning”, ”Som ett stjärnfall”, ”Uppenbaring”. Läs dikterna tillsammans och jämför.

1 Vad handlar de om?

2 Vilken uppfattning får man om diktjaget?

3 Vilka likheter finns i form och bildspråk?

4 Hur används metaforer i dikterna?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny