Det snöar

Ur: Samlade dikter II (2004)  Årskurs: F–3, 4–6   Tema: Natur och människa, Vinter och jul

Det var midnatt. Lampan sjöd.
Över boken jag lutad satt.
Då plötsligt spratt
jag upp. Något ljöd
prasslande, lent och lätt
mot rutan fint, tätt…

Det snöar.

Så tyst, så tyst är allt,
och tysta träden stå,
och mjuk och ljus och grå
är himmelen – och stilla.
Och stilla det plötsligt var
i själen djup och klar.
I tystnaden där ute
något mot mig ler:
min barndom på mig ser.

Samtala om dikten

1 Dikten beskriver en ögonblicksbild. Vad är det som händer?

2 Hur känns det när den första snön faller?

3 Vad tror ni jaget som talar i dikten menar med att ”min barndom plötsligt på mig ser”?

4 Kan det vara skillnad på hur barn och vuxna upplever den första snön?

Skriv!

1 Skriv egna ögonblicksdikter om hur du ser snön falla (eller något annat ögonblick som upprepas varje år och som betyder mycket för dig).

Samtala om dikten

1 Dikten beskriver en ögonblicksbild. Vad är det som händer?

2 Hur känns det när den första snön faller?

3 Vad tror ni jaget som talar i dikten menar med att ”min barndom plötsligt på mig ser”?

4 Kan det vara skillnad på hur barn och vuxna upplever den första snön?

Skriv!

1 Skriv egna ögonblicksdikter om hur du ser snön falla (eller något annat ögonblick som upprepas varje år och som betyder mycket för dig).

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny