Livets korthet

Ur: Samlade dikter II (2004)  Årskurs: 7–9 Tema: Sommar

Vad är ljuvligare än den vita nordiska junimorgonhimlen! Hur många junimorgnar är där på ett människoliv? De äro ej så synnerligen svåra att räkna, – och allra minst dem man verkligen mött!

1. Vad minns du för egna junimorgnar? 

2. Vilka minnen är förknippade med dem?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny