Som ett stjärnfall

Ur:  Samlade dikter I (2004)  Årskurs: Gymnasium  Tema: Kärlek, Olycklig kärlek

Som ett stjärnfall
ned dunkla havet
glider
midnatt andlös:
lik ett enda
stumt och smärtfyllt
öga vakande
natten står och spejar 
som ett stjärnfall
föll du min själ .
 

Jämför

”Bleka sommarskymning”, ”Som ett stjärnfall”, ”Uppenbaring”. Läs dikterna tillsammans och jämför.

1 Vad handlar de om?

2 Vilken uppfattning får man om diktjaget?

3 Vilka likheter finns i form och bildspråk?

4 Hur används metaforer i dikterna?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny