Som ett stjärnfall

Ur:  Samlade dikter I (2004)  Årskurs: Gymnasium  Tema: Kärlek, Olycklig kärlek

Som ett stjärnfall
ned dunkla havet
glider 
midnatt andlös:
lik ett enda
stumt och smärtfyllt
öga vakande
natten står och spejar 
som ett stjärnfall
föll du min själ.
 

Jämför

”Bleka sommarskymning”, ”Som ett stjärnfall”, ”Uppenbaring”. Läs dikterna tillsammans och jämför.

1 Vad handlar de om?

2 Vilken uppfattning får man om diktjaget?

3 Vilka likheter finns i form och bildspråk?

4 Hur används metaforer i dikterna?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny