Uppenbaring

Ur:  Samlade dikter I (2004)  Årskurs: Gymnasium   Tema: Kärlek, Lycklig kärlek 

Du är mig mer:
ditt blommande, fagra blod
tände stundom
för min själ ett mäktigt ljus,
och jag såg med hjärtat varmt
livets fördolda goda mening
ur dina ögon hemligt blicka.

Jämför

”Bleka sommarskymning”, ”Som ett stjärnfall”, ”Uppenbaring”. Läs dikterna tillsammans och jämför.

1 Vad handlar de om?

2 Vilken uppfattning får man om diktjaget?

3 Vilka likheter finns i form och bildspråk?

4 Hur används metaforer i dikterna?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny