Anna Svärd

Årskurs: 7–9  Tema: Kärlek, Spök- och kriminalhistoria

Om romanen

En herrgårdssägen (1899) och Lagerlöfs sista romansvit Löwensköldska ringen, (1925), Charlotte Löwensköld (1925) och Anna Svärd (1928) utspelas i Värmland i gränslandet till Dalarna och handlar om starka kärleksrelationer. Löwensköldska ringen kan också läsas som en spök- och kriminalhistoria. Även Herr Arnes penningar är en spök- och kriminalhistoria och utspelas i Bohuslän på 1500-talet. Samtidsberättelsen Körkarlen har också inslag av spökhistoria. Berättelsen blev en vida berömd film år 1921. 

 

Förslag på läsning

Denna trilogi kan gärna läsas av intresserade elever som sedan kan presentera romanerna för klassen och diskutera vad det är som gör att de, trots att intrigen liknar spökhistoria (Del I) och kärlekshistoria med många förvecklingar (Del II och III), inte är banala och klichéfyllda.

I denna trilogi är det framför allt personporträtten som är intressanta. Lagerlöf har olika stil och tonfall i kapitlen beroende på ur vems perspektiv de är berättade. För de elever som läst böckerna kan det vara intressant att göra en karaktärsteckning av antingen Charlotte eller Anna eller någon av de andra personerna.

Det finns flera replikskiften som kan vara givande att dramatisera, exempelvis grälet i prostträdgården när förlovningen slås upp.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny