Dagbok

Ur: Dagbok (Måbacka III) (1932)   Årskurs: 4–6, 7–9, Gymnasium   Tema: Kvinnosak

Introduktion

1 Den här boken är skriven som om den vore den 14-åriga Selmas dagbok. När den kom ut var det också några recensenter som trodde att boken var en riktig dagbok som författaren hade hittat och bestämt sig för att ge ut. Fundera över vad det var som fick dem att tro det. För att verka autentisk finns i början av boken både ett porträtt av den unga Selma och hennes namnteckning med barnslig stil. Detta tillsammans med bland annat den barnsliga tonen gör att läsaren invaggas i föreställningen att dagboken är autentisk. Selmas skrivsituation nämns nästan vid varje dags text. Hur märks det?

”Resdagen”

Läs ”Resdagen” tillsammans.

1 I kapitlet beskrivs en serie förödmjukelser som Selma genomgår. Fundera över hur hon hanterar dem.

2 Vilket intryck får man av hennes storebror Daniel?

3 Vilket intryck får man av Selma?

4 Vad händer med henne när hon träffar studenten?

Läs vidare

Dagbok för Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf

Den här boken är skriven som om den vore den 14-åriga Selmas dagbok. När den kom ut var det också några recensenter som trodde att boken var en riktig dagbok som författaren hade hittat och bestämt sig för att ge ut. För att verka autentisk finns i början av boken både ett porträtt av den unga Selma och hennes namnteckning med barnslig stil. Detta tillsammans med bland annat den barnsliga tonen gör att läsaren invaggas i föreställningen att det är en äkta dagbok. Lägg också märke till att Selmas skrivsituation nämns nästan vid varje dags text. 

Uppgift

Läs dessa kapitel och skriv en läslogg om de tankar och frågor som läsningen väcker.  Här får du förslag på funderingar att utgå ifrån:

 ”Resdagen”  I detta kapitlet får Selma sin dagbok och börjar skriva i den. Hon beskriver en serie förödmjukelser. Hur hanterar hon dem? Vilket intryck får man av hennes storebror Daniel? Vilket intryck får man av Selma? Vad händer med henne när hon träffar studenten?

Första veckan: Marit i Sotbråten skildras både som en person och som en inre föreställning. Vilken funktion fyller denna inre föreställning för jaget i dagboken? Vad är det som författaren försöker gestalta med hjälp av Marit i Sotbråten? Under den här veckan gör Selma också bort sig flera gånger. Kommer du att tänka på någon liknande situation när du själv har gjort bort sig?

Andra veckan: Hur hänger detta korta kapitel ihop med föregående kapitel och varför betonar jaget nu att hon är lycklig?

Tredje veckan: Fundera över hur författaren här utgår från en målning för att beskriva vad som rör sig i dagboksjagets huvud.

Fjärde veckan: Här nämns flera vid den här tiden berömda författare. Fundera över vilka de är och på vilka olika sätt författaren använder sig av dem för att läsaren ska få veta mer om dagboksjaget.

Femte veckan: Här skildras fröken W. Fundera över vilket intryck läsaren får av fröken W och hur dagboksjaget uppfattar fröken W.

Sjätte veckan: Fundera på om jagets fantasi om en flygapparat kan läsas symboliskt. Fanns det flygplan på den här tiden? Ta reda på om det fanns det flygplan när Lagerlöf skrev boken?

Sjunde och åttonde veckorna: Här händer mycket. Bland annat beskrivs hur Selma i tankarna flyttar sig tillbaka ca fem år och ser syner. Fundera till exempel över hur dagboksjaget får sina idéer till det romanprojekt som beskrivs. I ett avsnitt finns en tydlig sensmoral. Hur är den formulerad? Stämmer den?

Nionde veckan: Fundera över vad dagboksjaget här lär sig om livet och på vilket sätt hon lär sig. Ta reda på vad S:t Barthélemy är för en ö.

Tionde veckan: Här beskrivs något riktigt otäckt. Fundera över hur dagboksjaget bearbetar det hon är med om.

Elfte och tolfte veckorna: Här kommer storebror Daniel på besök. Ge exempel på hur Daniel beskrivs med både positiva och negativa sidor. Hur har Selmas förhållande till honom förändrats sedan första kapitlet? Hur beskriver hon det själv?

Trettonde veckan: Här ges en rad ledtrådar som både dagboksjaget och läsaren lägger ihop. Hur kan man tolka vad som kan ha hänt? Hur tror du att Selma tolkar det?

Resan till Uppsala: Här får läsaren och Selma ytterligare en rad ledtrådar till den historia om studenten som gått som en röd tråd genom hela dagboken. Fundera över hur dagboksjaget nu förhåller sig till studenten. Gör hon rätt?

Budskap från Mårbacka: Fundera över varför dagboksjaget känner sig ledsen när hon kommer från Uppsala. Vad är det som gör henne glad igen?

 

Skriv dina egna memoarer eller dagbok!

Du kanske har blivit inspirerad till att skriva en egen dagbok eller egna memoarer. Vilka minnen väcktes hos dig vid läsningen av Dagbok för Selma Ottilia Lagerlöf? Lagerlöf berättar inte om stora våldsamma händelser utan om små händelser som ändå spelar roll.

 

Dagbok för Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf

Den här boken är skriven som om den vore den 14-åriga Selmas dagbok. När den kom ut var det också några recensenter som trodde att boken var en riktig dagbok som författaren hade hittat och bestämt sig för att ge ut. För att verka autentisk finns i början av boken både ett porträtt av den unga Selma och hennes namnteckning med barnslig stil. Detta tillsammans med bland annat den barnsliga tonen gör att läsaren invaggas i föreställningen att det är en äkta dagbok. Lägg också märke till att Selmas skrivsituation nämns nästan vid varje dags text. 

Uppgift

Läs dessa kapitel och skriv en läslogg om de tankar och frågor som läsningen väcker.  Här får du förslag på funderingar att utgå ifrån:

 ”Resdagen”  I detta kapitlet får Selma sin dagbok och börjar skriva i den. Hon beskriver en serie förödmjukelser. Hur hanterar hon dem? Vilket intryck får man av hennes storebror Daniel? Vilket intryck får man av Selma? Vad händer med henne när hon träffar studenten?

Första veckan: Marit i Sotbråten skildras både som en person och som en inre föreställning. Vilken funktion fyller denna inre föreställning för jaget i dagboken? Vad är det som författaren försöker gestalta med hjälp av Marit i Sotbråten? Under den här veckan gör Selma också bort sig flera gånger. Kommer du att tänka på någon liknande situation när du själv har gjort bort sig?

Andra veckan: Hur hänger detta korta kapitel ihop med föregående kapitel och varför betonar jaget nu att hon är lycklig?

Tredje veckan: Fundera över hur författaren här utgår från en målning för att beskriva vad som rör sig i dagboksjagets huvud.

Fjärde veckan: Här nämns flera vid den här tiden berömda författare. Fundera över vilka de är och på vilka olika sätt författaren använder sig av dem för att läsaren ska få veta mer om dagboksjaget.

Femte veckan: Här skildras fröken W. Fundera över vilket intryck läsaren får av fröken W och hur dagboksjaget uppfattar fröken W.

Sjätte veckan: Fundera på om jagets fantasi om en flygapparat kan läsas symboliskt. Fanns det flygplan på den här tiden? Ta reda på om det fanns det flygplan när Lagerlöf skrev boken?

Sjunde och åttonde veckorna: Här händer mycket. Bland annat beskrivs hur Selma i tankarna flyttar sig tillbaka ca fem år och ser syner. Fundera till exempel över hur dagboksjaget får sina idéer till det romanprojekt som beskrivs. I ett avsnitt finns en tydlig sensmoral. Hur är den formulerad? Stämmer den?

Nionde veckan: Fundera över vad dagboksjaget här lär sig om livet och på vilket sätt hon lär sig. Ta reda på vad S:t Barthélemy är för en ö.

Tionde veckan: Här beskrivs något riktigt otäckt. Fundera över hur dagboksjaget bearbetar det hon är med om.

Elfte och tolfte veckorna: Här kommer storebror Daniel på besök. Ge exempel på hur Daniel beskrivs med både positiva och negativa sidor. Hur har Selmas förhållande till honom förändrats sedan första kapitlet? Hur beskriver hon det själv?

Trettonde veckan: Här ges en rad ledtrådar som både dagboksjaget och läsaren lägger ihop. Hur kan man tolka vad som kan ha hänt? Hur tror du att Selma tolkar det?

Resan till Uppsala: Här får läsaren och Selma ytterligare en rad ledtrådar till den historia om studenten som gått som en röd tråd genom hela dagboken. Fundera över hur dagboksjaget nu förhåller sig till studenten. Gör hon rätt?

Budskap från Mårbacka: Fundera över varför dagboksjaget känner sig ledsen när hon kommer från Uppsala. Vad är det som gör henne glad igen?

 

Skriv dina egna memoarer eller dagbok!

Du kanske har blivit inspirerad till att skriva en egen dagbok eller egna memoarer. Vilka minnen väcktes hos dig vid läsningen av Dagbok för Selma Ottilia Lagerlöf? Lagerlöf berättar inte om stora våldsamma händelser utan om små händelser som ändå spelar roll.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny