Den heliga bilden i Lucca

Ur: Troll och människor (1915)   Årskurs: 7–9, Gymnasium  

1 Läs inte hela novellen på en gång utan bara fram till mitt på sidan 178, t.o.m. meningen: ”De var säkrare än någonsin, att deras böner skulle bli hörda.”

2 Det gamla paret, som säljer allt för att gå till den heliga bilden i Lucca, vågar offra allt för sin tro. De tar den predikande munkens ord på allvar när han bildligt säger att det kommer att ”vedergällas hundrafalt” när man offrar pengar till den heliga bilden. Här ställer Lagerlöf tro mot förnuft. Vilka varningar får de höra både av människor och av jungfru Maria som möter dem i Lucca?

3 Hur reagerar de på dessa varningar?

4 Vilket råd skulle du ha gett dem, att vara förnuftiga och behålla sin åsna och sin mark eller lita på sin tro?

5 Vi möter också i texten en rad människor vars böner inte har blivit hörda. Vad är förklaringen till det, enligt jungfru Maria?

6 Diskutera det Maria säger: ”Det är en god sak med en fast tro, men det kan inte vara tillräckligt för att Gud skall höra era böner. Ni kunde ju lätt önska er något, som vore er själva till skada. [—] Det kan ju hända, att han först vill lära er att vara nöjda med det goda, som har blivit er beskärt.”

7 Spekulera framåt från s. 178. Skriv eller prata om hur ni tror att det går för dem.

8 Vad har ni för stöd i texten för era spekulationer?

9 Läs sedan slutet och jämför med era spekulationer.

10 Denna novell skulle också kunna kallas för en legend. Ta reda på vad som är utmärkande för en legend och sök efter legenddrag.

11 Sök reda på Palermo och Lucca och se på en karta hur de färdas.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny