Dunungen

Ur: Osynliga länkar (1933)   Årskurs: Gymnasium   Tema: Kärlek

1 Läs novellen först en gång med fokus på innehållet, helt enkelt för att bara se hur det går.

2 Läs novellen en gång till för att se hur Lagerlöf har gjort för att bygga upp historien. Hur ger Onkel Teodors små berättelser ledtrådar till det som ska ske? Hur fungerar dununge/maskrossymboliken?

3 Diskutera med varandra hur ska man förstå följande citat:

’Det’ hade visst kommit som daggen till gräset, som färgen till rosen, som sötman till bären, omärkligt och ljuvt, utan att anmäla sig på förhand.

Det är ju också detsamma hur ’det’ kom och hvad det är. Vare sig det är godt eller ondt, ljuft eller ledt, så är ’det’ det förbjudna, det som aldrig skulle finnas till. ’Det’ gör henne ängslig, syndfull, olycklig.

Arbeta vidare

1 Välj i grupper var sin karaktär: Dunungen, Mauritz och Onkel T och se hur Lagerlöf format deras karaktärer. Gör upp personporträtt genom att undersöka hur följande beskrivs: utseende, vanor, tankar, sätt att tala, sätt att röra sig, uttalanden av andra. Tänk efter om personerna karaktäriseras som individer eller typer och om de är statiska eller dynamiska, det vill säga om de utvecklas eller inte.

2 Skriv om novellen till våra dagar.

3 Diskutera de etiska och moraliska frågor som ställs i novellen.

4 Dramatisera novellen eller några centrala scener ur den.

5 Jämför novellen i textversion med radioteaterns dramatisering av den, som finns på Sveriges radio.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny