En fiskarhustrus roman

Ur: Osynliga länkar (1933)   Årskurs: Gymnasium   

1 Skriv era tankar kring följande citat och samtala med varandra om det ni skrivit:

”Om den gamla inte hade haft kardborrenaturen, hur annorlunda hade då inte allt gått? Men vem vet om det hade gått bättre?”

”Om han blott hade varit barmhärtig och med ens mördat hennes hopp! Hon höll honom så kär så. Om han frivilligt hade sagt henne allt, så hade intet agg uppstått mot honom i hennes själ.”

”Hon brukade berätta sin historia för sig själv om och om igen, liksom man ofta läser igenom en svårtydd bok för att söka utgrunda dess mening.”

”Hon berättade för henne hur hon haft det med sonen. Han hade varit så fager till ansikte och lemmar, redan då han var liten, att hon alltid hade måst förundra sig över att han var fattig mans barn.”

”Aldrig föll det henne in att tänka att den, som höll sitt liv förfelat, därför att hon inte hade gjort gott åt andra, måhända i denna ödmjukhetens tanke hade räddat en själ.”

2 Varför har novellen ordet roman i sin titel, tror ni?

3 Vad kan det ligga för symbolik i att det bara växer kardborrar nära deras hus?

4 Leta upp alla antydningar att allt inte stod rätt till med den unge svenskens bakgrund.

5 Lev er in i de två karaktärerna. Hur skulle ni ha gjort i deras ställe?

6 Lagerlöf vill säga något om förhållandet lögn – sanning. Hur tänker ni kring det?

7 Hur gör Lagerlöf för att i en så kort text fånga ett helt människoöde?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny