En herrgårdssägen

Årskurs: 7–9, Gymnasium   Tema: Folktro och skräck, Kärlek

Inför läsningen

En herrgårdssägen är en kort roman som lämpar sig väl att läsa både gemensamt och enskilt utifrån en läslogg eller en karaktärsanalys. Det kan gärna göras förutsättningslöst utan introduktion till Selma Lagerlöf. Romanen finns i originalversion från 1899 på Litteraturbanken med gammal stavning och verb i pluralböjning. Den har också getts ut i en lättläst version återberättad av Malin Lindroth (2004) samt som bildroman där tecknaren Marcus Ivarsson har överfört texten till en serieberättelse (2013).

Förslag att ta upp i läslogg

1 Fundera först tillsammans över romanens titel. Vad ger den för förväntningar?

2 Fundera också över vad undertiteln ”Berättad av Selma Lagerlöf” signalerar.

3 Läs första kapitlet gemensamt och fundera över vilka som är bokens huvudpersoner.

4 Vad får vi veta om personerna i första kapitlet?

5 Vilka konflikter beskrivs?

6 Vad skapar detta för förväntningar på fortsättningen av boken?

7 Går det att utläsa ett budskap eller ett tema redan i bokens första kapitel?

8 Notera också att händelserna tidsanges till 1830-talet, men när skrevs romanen?

9 Fortsätt sedan att läsa romanens andra och tredje kapitel enskilt eller tillsammans. Det blir bättre samtal om ni följs åt i er läsning.

10 För en logg över de tankar som uppstår vid läsningen. Man kan till exempel notera att ordet sägen återkommer i början av andra kapitlet. Ger detta tillsammans med händelseförloppet i kapitlet någon ytterligare ledtråd till hur romanens titel ska tolkas?

11 De båda kapitlen är korta, men mycket rika på information som leder handlingen framåt. Vilken teknik använder författaren för att förmedla så mycket information om de båda huvudpersonerna Gunnar Hede och Ingrid?

12 Kapitel fyra till sju handlar mycket om dröm och verklighet. Vilken roll spelar drömmen i romanen?

13 Fundera över hur drömmar och vanföreställningar påverkar huvudpersonerna och för handlingen framåt. Fru Sorg i kapitel sju personifierar hur sorgen över Gunnar Hedes sinnessjukdom förlamar allt och alla på herrgården. Vad vill Fru Sorg när hon kommer på besök till Gunnars mamma?

14 Kapitel åtta och nio beskriver en stor förändring i Gunnar Hede. Vad är det som får honom att tillfriskna?

15 På vilka sätt framstår han fortfarande som sjuk? Kapitel nio handlar om Ingrids förälskelse. Fundera över hur den skildras och hur omgivningens reaktioner beskrivs.

16 I kapitel tio dyker konstnärsparet Blomgren från kapitel ett upp igen. Fundera över vad paret Blomgren representerar i romanen och vilken funktion de fyller?

17 Hur skiljer sig deras reaktioner på Ingrid från hur omgivningens reaktioner skildrats i kapitel nio?

18 På vilket sätt har Ingrid levt upp till deras förväntningar?

19 Vad är det som får Gunnar att till slut vakna upp ur sin sinnessjukdom?

20 Fundera över om Gunnars tillfrisknande är realistiskt beskrivet.

21 Slutade romanen som du tänkt dig?

22 Hade du velat se ett annat slut?

23 Fundera igen över romanens titel: vad är det för herrgårdssägen som har berättats?

24 Vad du tror händer med Ingrid och Gunnar efter romanens slut?

25 Vad har de lärt sig av allt de gått igenom?

26 Vilka skillnader och vilka likheter ser du mellan deras kärlekshistoria och den kärlek som beskrivs mellan Ingrids vän Karin Landberg och hennes fästman Olof?

27 Sägen och saga är inte riktigt samma sak, men det ligger nära till hands att göra intertextuella kopplingar till sagor vid läsningen av En herrgårdssägen. Vilka kommer du att tänka på?

Karaktärsanalys

1 De två huvudkaraktärerna Gunnar Hede och Ingrid utvecklas mycket i romanen och upplever många slags starka känslor. Beskriv dem vid tre tillfällen: i början vid deras första möte, mitt i romanen när Gunnar spelar på kyrkogården så att Ingrid vaknar från sin skendödhet och i slutet av romanen.

2 Läs vidare om karaktärsanalys. Fundera också över vad det är som påverkar deras utveckling. Vad är det som har orsakat Gunnars galenskap? Vad är det till sist som får honom lugn och glad?

Inför läsningen

En herrgårdssägen är en kort roman som lämpar sig väl att läsa både gemensamt och enskilt utifrån en läslogg eller en karaktärsanalys. Det kan gärna göras förutsättningslöst utan introduktion till Selma Lagerlöf. Romanen finns i originalversion från 1899 på Litteraturbanken med gammal stavning och verb i pluralböjning. Den har också getts ut i en lättläst version återberättad av Malin Lindroth (2004) samt som bildroman där tecknaren Marcus Ivarsson har överfört texten till en serieberättelse (2013).

Förslag att ta upp i läslogg

1 Fundera först tillsammans över romanens titel. Vad ger den för förväntningar?

2 Fundera också över vad undertiteln ”Berättad av Selma Lagerlöf” signalerar.

3 Läs första kapitlet gemensamt och fundera över vilka som är bokens huvudpersoner.

4 Vad får vi veta om personerna i första kapitlet?

5 Vilka konflikter beskrivs?

6 Vad skapar detta för förväntningar på fortsättningen av boken?

7 Går det att utläsa ett budskap eller ett tema redan i bokens första kapitel?

8 Notera också att händelserna tidsanges till 1830-talet, men när skrevs romanen?

9 Fortsätt sedan att läsa romanens andra och tredje kapitel enskilt eller tillsammans. Det blir bättre samtal om ni följs åt i er läsning.

10 För en logg över de tankar som uppstår vid läsningen. Man kan till exempel notera att ordet sägen återkommer i början av andra kapitlet. Ger detta tillsammans med händelseförloppet i kapitlet någon ytterligare ledtråd till hur romanens titel ska tolkas?

11 De båda kapitlen är korta, men mycket rika på information som leder handlingen framåt. Vilken teknik använder författaren för att förmedla så mycket information om de båda huvudpersonerna Gunnar Hede och Ingrid?

12 Kapitel fyra till sju handlar mycket om dröm och verklighet. Vilken roll spelar drömmen i romanen?

13 Fundera över hur drömmar och vanföreställningar påverkar huvudpersonerna och för handlingen framåt. Fru Sorg i kapitel sju personifierar hur sorgen över Gunnar Hedes sinnessjukdom förlamar allt och alla på herrgården. Vad vill Fru Sorg när hon kommer på besök till Gunnars mamma?

14 Kapitel åtta och nio beskriver en stor förändring i Gunnar Hede. Vad är det som får honom att tillfriskna?

15 På vilka sätt framstår han fortfarande som sjuk? Kapitel nio handlar om Ingrids förälskelse. Fundera över hur den skildras och hur omgivningens reaktioner beskrivs.

16 I kapitel tio dyker konstnärsparet Blomgren från kapitel ett upp igen. Fundera över vad paret Blomgren representerar i romanen och vilken funktion de fyller?

17 Hur skiljer sig deras reaktioner på Ingrid från hur omgivningens reaktioner skildrats i kapitel nio?

18 På vilket sätt har Ingrid levt upp till deras förväntningar?

19 Vad är det som får Gunnar att till slut vakna upp ur sin sinnessjukdom?

20 Fundera över om Gunnars tillfrisknande är realistiskt beskrivet.

21 Slutade romanen som du tänkt dig?

22 Hade du velat se ett annat slut?

23 Fundera igen över romanens titel: vad är det för herrgårdssägen som har berättats?

24 Vad du tror händer med Ingrid och Gunnar efter romanens slut?

25 Vad har de lärt sig av allt de gått igenom?

26 Vilka skillnader och vilka likheter ser du mellan deras kärlekshistoria och den kärlek som beskrivs mellan Ingrids vän Karin Landberg och hennes fästman Olof?

27 Sägen och saga är inte riktigt samma sak, men det ligger nära till hands att göra intertextuella kopplingar till sagor vid läsningen av En herrgårdssägen. Vilka kommer du att tänka på?

Karaktärsanalys

1 De två huvudkaraktärerna Gunnar Hede och Ingrid utvecklas mycket i romanen och upplever många slags starka känslor. Beskriv dem vid tre tillfällen: i början vid deras första möte, mitt i romanen när Gunnar spelar på kyrkogården så att Ingrid vaknar från sin skendödhet och i slutet av romanen.

2 Läs vidare om karaktärsanalys. Fundera också över vad det är som påverkar deras utveckling. Vad är det som har orsakat Gunnars galenskap? Vad är det till sist som får honom lugn och glad?

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny