En historia från Halland

Ur: Troll och människor (1915)   Årskurs: 4–6, 7–9, Gymnasium  

1 Denna novell skrev Lagerlöf eftersom hon glömt att ta med landskapet Halland i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Vad i novellen handlar om landskapet Halland?

2 Under Lagerlöfs tid var det vanligt att man beskrev romer och ”resande” nedsättande. På vilket sätt är Lagerlöfs text ett exempel på detta?

3 Diskutera hur Lagerlöfs beskrivning av ”tattare” kan uppfattas idag?

4 Skriv om novellen så att den bättre passar in på hur vi ser på olika folkgrupper idag. Bestäm själv från vilket stycke i texten som novellen behöver skrivas om.

1 Denna novell skrev Lagerlöf eftersom hon glömt att ta med landskapet Halland i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Vad i novellen handlar om landskapet Halland?

2 Under Lagerlöfs tid var det vanligt att man beskrev romer och ”resande” nedsättande. På vilket sätt är Lagerlöfs text ett exempel på detta?

3 Diskutera hur Lagerlöfs beskrivning av ”tattare” kan uppfattas idag?

4 Skriv om novellen så att den bättre passar in på hur vi ser på olika folkgrupper idag. Bestäm själv från vilket stycke i texten som novellen behöver skrivas om.

Print Friendly, PDF & Email
Stäng meny